Kijkvoer & leesgenot

Drs. P & Michèl de Jong

Zwijmelend dichterschap
Overgevoelig doen
Een en al taalbarok
En sentiment

Geef ons gewoon maar de
Ondergevoeligheid
Van een goed schrijvende
Nuchtere vent

Ol•le•ke•bol•le•ke [het; -s] • hoofdzakelijk dactylische versvorm die bestaat uit tweemaal vier regels en waarvan de zesde regel gevormd wordt door één woord (meestal met humoristische inhoud).

Het ollekebolleke werd in 1974 in het Nederlandse taalgebied geïntroduceerd door Drs. P. Het zou nog tien jaar duren voordat Michèl de Jong geboren zou worden.
Toch vonden de twee heren elkaar na de publicatie van Zeslettergrepigheid, het verzamelwerk van Drs. P. Hun enthousiaste samenwerking leverde nieuwe, eigentijdse verzen op, verluchtigd met de meest uiteenlopende illustraties.

De Drs. over Michèl: ‘Hij beschikt over creativiteit, eruditie en humor – is dus een volwaardig ollekebollekeschrijver. Het is een groot genoegen met hem samen te werken.’